7/24 Randevu ve sorularınız için arayabilirsiniz : 0 (232) 000 0 000

BİNGÖL CİNSEL TERAPİ

Cinsel Terapi Nedir?
Cinsel Terapi Nedir?
Cinsel Terapi, kişilerin tek olarak ya da eşle birlikte katılabildikleri, cinsel yaşam, duygular, hisler, sorunlar gibi konuların ele alındığı bir terapidir. Cinsel terapi genellikle uzman psikologlar tarafından uygulanır. Cinsel terapide, cinsel sorunu yaşayan kişinin yaşamındaki önemli olaylar, aile ve evlilik hayatındaki ve gelişimindeki önemli noktalar terapistle birlikte değerlendirilir.

Bir cinsel terapi seansı 50 dakika sürer ve 2 haftada bir yapılan seanslar halinde düzenlenir. Cinsel terapi, kişinin yaşadığı cinsel sorunun en kısa sürede çözülmesini amaçlar ve bu nedenle de cinsel terapiler kısa sürelidir. Bazı kişiler ve bazı bozukluklarda 4 seans, bazılarında ise 6 seans yeterli olmaktadır. Bilinmesi gereken önemli noktalardan biri, gerçek bir cinsel terapide sürenin çok uzun olmadığıdır. Yani cinsel terapi 7-8 ay ya da 1 sene sürmez. Kısa süreli olup, az sayıda seansla başarıya ulaştırmalıdır.

Cinsel terapist, bir kadını ya da erkeği fiziksel olarak muayene etmez, cinsel organlarına dokunmaz.

Cinsel terapist, kendisine başvuran kişilere ve çiftlere hem fiziksel olarak hem de manevi anlamda tam bir saygıyla yaklaşır. Hem içinde yaşadığımız toplumun ahlaki değerlerine, hem de evrensel ahlaki değerlere saygı gösterir.

Cinsel İşlev Bozukluğu Nedir?
Cinsel birleşmeyi zorlaştıran, bazı durumlarda imkansız hale getiren, cinsel eylemlerden zevk almayı engelleyen, kişinin ve eşinin hem cinsel hem de günlük yaşamında sıkıntılara yol açan sorunlara cinsel işlev bozukluğu denmektedir.

Bu bozukluk cinsel ilişkinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkarak bazen eşlerden birinin, bazen her ikisinin cinsel haz almasını engellerken, bazense eşlerden birinin olumsuz bedensel hisler (ağrı,acı,sancı gibi) hissetmesine neden olmaktadır.

Cinsel işlev bozukluğu bulunan bir kişinin cinsel yaşamı, evliliğini ve aile hayatını da etkilemektedir. Çiftlerin arasındaki gündelik ilişkilere de olumsuz olarak etki ederek, hem yaşam kalitesinde hem de çiftin birbiriyle uyumunda bozulmalara neden olur.

Cinsel işlev bozukluklarının büyük bir bölümü cinsel terapist desteğiyle çözülebilse de, birçok çift ancak aile ortamında ciddi problem ve çatışmalar yaşandığında sorunu çözmek için harekete geçmektedir.

Sıkça karşılaşılan cinsel işlev bozukluları; Vajinismus, Cinsel Uyarılma Bozukluğu, Orgazm Bozukluğu, Cinsel İsteksizlik, Erken Boşalma, Sertleşme (Ereksiyon) Bozukluğudur.

Cinsel işlev bozukluklarının psikolojik nedenleri günlük yaşamın stresi, depresyon, evlilik sorunları olabilmektedir. Cinsel yaşamınızda sorun olduğunu fark ettiğinizde, fazla zaman geçirmeden bir uzmana danışarak yardım alın. Erken müdahale hem sizi çözüme ulaştıracak,
hem de eşinizle ilişkinizin zarar görmesine engelleyecektir.

Cinsel Terapide Ele Alınan Konular Nelerdir?
Cinsel terapide ele alınan konular özel, kişinin veya çiftin gizli ve mahrem konularıdır. Bu bilgilerin terapistle paylaşılmasının amacı, ondan yardım almaktır.

Cinsel terapi seanslarında cinsel terapistle paylaşılan tüm bilgiler gizli tutulur. Terapiste duyulan güven ve terapistle danışan arasındaki güvene dayalı iletişim son derece önemlidir. Terapist güvenilir bir insan olduğunu, amacının yardım etmek olduğunu danışanına hissettirebilir ve danışan da rahatlıkla, çekinmeden sorununu anlatabilirse, aklındaki soruları terapistine sorabilirse, problemin çözümü daha kolay olmaktadır.

Cinsel terapide Vajinismus, Orgazm bozukluğu, Cinsel uyarılma bozukluğu, Cinsel isteksizlik, Erken boşalma, Sertleşme sorunu, Cinsel kimlik ve cinsel yönelimle ilgili sorunlar gibi konular ele alınmaktadır.

Cinsel Terapist Ne Yapar?
Cinsel terapist öncelikle sizi ve varsa eşinizi dinler, hem sizi hem de sorununuzu anlamaya çalışır. Başvurmanıza neden olan sorunun önemli detaylarını öğrendikten sonra cinsel terapist size bir cinsel terapi programı hazırlar. Bu program uygulanmaya başlanır. Cinsel terapi seanslarının bir kısmında çift bir arada, bir kısmında ise ayrı olarak terapiye alınır.

Cinsel terapi gören kişiye veya çifte çeşitli ödevler verilir. Ödevler kolay anlaşılan ve kolayca uygulanan ödevler olup, nasıl yapılması gerektiği her seansta terapist tarafından anlatılmalıdır. Terapist tarafından düzgün ve yeterli anlatım yapılmadığında yanlış uygulamalar yapılabildiğinden, doğru anlatabilmek son derece önemlidir. Ödevler arasında çeşitli nefes, gevşeme, dokunma egzersizleri, odaklanma, odaktan uzaklaşma, duyusal egzersizler bulunmaktadır. Cinsel terapideki yöntemlerin öğretilmesi ve terapinin amacına ulaşarak kişinin sorunundan kurtulması çoğunlukla 4 ila 6 seansta gerçekleşir. Cinsel terapide başarı tamamen kişinin veya çiftin ev ödevlerini yapmasına bağlı olup, ödevler terapistin anlattığı şekilde yapıldığında kesin olarak çözüme ulaşılmaktadır.

Vajinismus Nedir?
Kadın cinsel sorunlarından biri olup, çok yaygındır. Kadının cinsel organ kaslarının şiddetli biçimde kasılarak cinsel birleşmeyi engellemesidir. Vajinismus sorunu olan kadınların bir bölümünde aynı zamanda korku ve yoğun endişe bulunmaktadır. Bir bölümünde ise, rahatsızlık veren bazı bedensel hisler bulunur. Kadının cinsel organ kaslarındaki kasılmalar nedeniyle cinsel birleşme gerçekleştirilemez. Hem cinsel yaşamı hem de çocuk sahibi olmayı önleyen vajinismus, cinsel terapi ile ortadan kaldırılabilmektedir.

Orgazm Bozukluğu Nedir?
Hem kadında hem erkekte görülebilen bir bozukluktur. Yeterli cinsel uyarılma bulunduğu halde, orgazm ya çok geç oluşur ya da hiç oluşmaz.

Cinsel Uyarılma Bozukluğu Nedir?
Cinsel ilişkiden zevk almamak, hem cinsel yaşamı, hem de aile hayatını olumsuz etkiler. Diğer cinsel işlev bozukluklarında olduğu gibi, kişi kendisini çaresiz hisseder. Kadın cinsel aktivite sırasında herhangi bir uyarılma hissetmediğinden, kadın cinsel organında birleşmeyi kolaylaştıran ıslaklık ve kayganlık hali oluşmamaktadır.

Cinsel İsteksizlik Nedir?
Cinsel isteksizlik de hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen bir bozukluktur. Başlangıçta cinselliğe ilgisiz olmakla başlayan bozukluk, zamanla cinsellikten iğrenmek gibi, cinsellikten tümüyle kaçınmaya dönüşebilmektedir. Cinsel isteksizlik cinsel ağrı ve sancılar nedeniyle oluşabildiği gibi, ağrı ve sancılar, mevcut cinsel isteksizliği daha da artırabilmektedir. Eşlerin cinsel yaşamına zarar veren cinsel isteksizlik, çözüm bulunmadığında evliliklerin sonlanmasına neden olmaktadır.

Erken Boşalma Nedir?
Erkeğin cinsel birleşmenin başlamasından kısa süre sonra boşalması durumuna erken boşalma denmektedir. Erken boşalma sorunu olan erkek cinsel birleşmeye devam etme süresini ve boşalma anını kendisi belirleyemez, bu iki duruma hakim olamaz. Eşi ile cinsel ilişkisinde beklenenden çok daha önce (bazen 1-2 dakika bazense 5-10 saniye içinde) boşalır. Bu durum hem çiftin ilişkisel uyumuna hem de cinsel yaşamına zarar verir.

CİNSEL TERAPİLER
Cinsel terapiler; cinsel sorunları çözmek amacıyla yetkin psikiyatrist ve terapistler tarafından problemi olan birey veya çiftlere uygulanan kognitif- davranışçı terapilerdir.

Cinsel istek azalması, vaJinismus, erken boşalma, sertleşme bozukluğu, orgazm bozuklukları cinsel terapilerle tedavi edilmektedir.

VAJİNİSMUS

Vajinismus cinsel terapiye en olumlu ve hızlı yanıt veren cinsel işlev bozukluğudur.

Günümüzde vajinismusun en geçerli , bilimselliği ve başarısı kanıtlanmış etkili tedavi yolu cinsel terapidir.

Tedavide ilk aşamada cinsel eğitim verilir. Burada prensip cinsel organlar ve cinsel fizyolojiyle ilgili doğru bilgilerin aktarılması ve yanlış inanışların düzeltilmesidir.

Sonraki aşamada tekrarlayıcı egzersizlerle cinsel ilişkiyi engelleyen kasılma korkusu nötralize edilir.

Çift terapisi dışında bazı zor vakalara ayrıca bireysel terapiler bazen de grup terapilerinin uygulanması gerekebilir.

Sıcak su banyoları, jel kullanımı, alkol alımı, sedatif ilaç kullanımı, lokal anestezik uygulamaları, uykuda ilişkiye girmek, genel anestezi verilerek muayenehanede ilişkiye girmek, vajinaya botoks uygulanması, kızlık zarına yapılan cerrahi müdahaleler sıklıkla rastlanan yanlış ve etik olmayan tedavi yöntemleridir.

Vajinismus tedavisinde temel amaç; sadece penisin vajinaya girişini sağlamak değil, kadında kasılma, acı, korku, kaçınma gibi olumsuz duyguların yok edilmesiyle kadın ve erkeğin karşılıklı haz alabildiği bir birliktelik yaşamalarıdır.

ERKEN BOŞALMA

Her 3-4 erkekten birinde görülebilen, en sık rastlanan erkek cinsel işlev bozukluğudur.

Bilinçdışındaki temel faktör kaygı duygusudur.

Cinsel deneyim eksikliği, birleşme odaklı cinsellik, cinselliğin ileri yaşlarda başlaması, ilk deneyimlerin paralı ya da güvenilir olmayan ortamlarda yaşanması görülme sıklığını arttırmaktadır.

Birleşme süresinin bir dakikanın altında olduğu veya ön sevişme veya dühul sırasında boşalmanın gerçekleştiği olgular en ağır vakalardır.

Günümüzde en geçerli, kesin tedavi yöntemi cinsel terapidir.

Cinsel mitlerin düzeltildiği, sadece birleşmeye odaklı değil, cinselliğin bütününden haz almayı hedefleyen kaliteli ön sevişme ve cinsel iletişimin öğretildiği bir eğitim ve partner ile karşılıklı dur- başlat gibi tekniklerin uygulandığı, erkeğe boşalma denetimi kazandıran bir terapi tedavinin ana unsurudur.

Erken boşalma ruhsatlı spesifik bir ilaç bulunmamaktadır. Ancak bazı psikiyatrik ilaçların boşalmayı geciktirme yan etkisi farmakoterapötik olarak kullanılabilmektedir.

Piyasada sık görülen ve sıklıkla kullanılan içeriği bilinmeyen bitkisel haplar ve geciktirici sprey ve jeller bilimsel olarak önerilmemektedir.

SERTLEŞME BOZUKLUĞU

Erken boşalma sorunundan daha seyrek görülmekle beraber tedaviye başvurma oranında ilk sıradadır.

İlaç, alkol, madde kullanımı, spinal tümörler, beyin tümörleri, parkinson, multipl skleroz gibi nörolojik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon gibi kalp damar hastalıklarına bağlı gelişen sertleşme bozukluğu organik kaynaklıdır.

Psikiyatriyi ilgilendiren sertleşme bozuklukları:

cinsel mitler, travmatik cinsel deneyimler, cinsel eğitimsizlik, baskıcı aile ortamı, ensest gibi gelişimsel,

çiftler arasındaki iletişimsizlik, evlilik dışı ilişki, partnerin cinsel isteksizliği gibi etkileşimsel ,

günlük hayattaki ekonomik ve yaşam zorlukları, yaşlanma ve genel sağlıkla ilgili kaygılar gibi psikojen ,

ya da depresyon, performans anksiyetesi, yaygın anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.

Sertleşme sorununun nedeni bedensel veya psikiyatrik bir hastalık ise öncelikle o patolojik problem tedavi edilmelidir.

Eşler arasında iletişim ve ilişki sorunları varsa evlilik terapileri, psikojenik nedenler söz konusuysa bireysel veya partneriyle birlikte cinsel terapiler çözüm yolunda temel yaklaşımlardır.

CİNSEL İSTEK AZALMASI VE ORGAZM BOZUKLUĞU

Temelde bireylerin duygusal, ailesel , sosyal ilişkilerindeki iletişimsizlik ve huzursuzluktan kaynaklanıyorsa cinsel terapiden önce çift terapisi uygulanması daha doğru olur.

Cinsel terapinin ana hedefleri;

1)Cinsellikle ilgili doğruları eğitimle vererek yanlış, eksik ve abartılı cinsel mitleri düzeltmek,

2)Çiftler arasındaki ilişkileri olgunlaştırıp geliştirmek,

3)Cinsel çatışmalardan doğan gerginlik ve kaygıları azaltmaktır.

*Cinsel terapilerde davranışçı ve bilişsel psikoterapiler, çift terapisi ve evlilik terapileri vakaya bağlı olmak üzere birlikte veya ayrı ayrı kullanılmaktadır.

*Uygun vakalarda hipnoterapi tedaviyi hızlandırır ve kolaylaştırır.

*Tedavide hastanın cinsel sorunu olduğunu tam olarak kabul etmesi, bir an önce tedavi için baş vurması ve terapistine duyduğu güven başarının altın anahtarı

 

CİNSEL TERAPİ NEDİR?
Cinsel terapi uygulamalarında cinsel sorunlar yaşayan kişilerden terapi esnasında fiziksel temasta bulunmaları beklenmez, konuşma terapisi kullanılarak sorunların kaynağına inilmeye çalışılır.

Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan cinsellik alanında yapılan ilk cinsel terapi çalışmaları 1960 yılında öncü araştırmacılar William Masters (1915- 2001) ve Virginia Johnson (1925-2013) tarafından, birçok cinsel sorunun eğitim ve bazı spesifik masaj teknikleriyle rahatlıkla çözülebileceğini göstermeleriyle başladı. Günümüzde en sık karşılaşılan cinsel sorunlar; cinsel işlev bozuklukları, erken boşalma, vajinismus, orgazm bozuklukları, ağrılı cinsel ilişki, cinsel isteksizlik olarak sıralanabilir.

Cinsel terapistlerin öncelikli amacı bireyleri cinsellik konusunda eğitmektir. Cinsel terapilerde terapist öncelikle cinsel sorun yaşayan kişilere sorular sorarak sorunların kaynağını öğrenmeye çalışır. Eğer yaşanan cinsel problemlerin temeli fiziksel nedenlerden kaynaklanıyorsa cinsel terapist danışanı üroloji ya da dahiliye gibi ilgili alanlara yönlendirmelidir.

EN SIK KARŞILAŞILAN CİNSEL SORUNLAR
İstek Farklılıkları: İlişkide çiftlerin cinsel birleşmenin ne zaman ya da ne sıklıkta gerçekleşeceği ile ilgili anlaşmazlık yaşaması oldukça sık rastlanan bir durumdur. Cinsel terapiye katılan çiftlerin üçte ikisinde erkeklerin kadınlardan daha sık cinsel ilişki beklentisi içinde oldukları görülürken cinsel terapi uzmanı psikologlar her iki taraf için de kabul edilebilir bir yol ve sıklık bulunması konusunda yardımcı olabilir.

Ereksiyon (Sertleşme) Sorunları: Erkeklerde cinsel birleşme süresince yeterli ereksiyonu sağlayamama olarak ifade edilen sertleşme sorunlarında son yıllarda her ne kadar cinsel istek arttırıcı ilaçların kullanımı artmış olsa da altta yatan psikolojik nedenlerin belirlenmesi ve tedavi süreçlerinde cinsel terapi konusunda uzman bir psikolog desteği almanın tedavi başarısını önemli ölçüde arttırdığı görülmektedir.

Ağrılı Cinsel İlişki: Kadınlarda cinsel birleşme sırasında genital bölgede yaşanan ağrıların bölge çevresindeki kist, enfeksiyon, sistit gibi fiziksel nedenleri olabileceği gibi yoğun kaygı, olumsuz düşünceler, cinsel travma hatıraları, yanlış öğretiler gibi psikolojik nedenler de bu rahatsızlığa yol açabilmektedir.

Vajinismus: Kadınlarda fiziksel hiçbir problem olmadığı halde pelvis kaslarındaki kasılmalar nedeniyle ilişkiye girilememesi ya da iağrılı ilişki yaşanması durumu olarak adlandırılan vajinismus problemi aslında cinsel sorunlar arasında psikoterapi uygulamalarıyla en rahat çözülebilen sorunlardan biridir. Özellikle cinsellik hakkında doğru olmayan bilgiler nedeniyle korku, kaygı, endişe yaşayan kadınlarda sıklıkla görülen vajinismus tedavisinde cinsellik konusunda uzman terapistlerin danışanlarında var olan yersiz korku ve endişeleri eğitim mekanizmalarıyla giderebilirler.